Kaikki ETD-palveluratkaisut ovat jatkossa Punos Systems -brändin alla.

Julkaistu: 19.03.2024

ETD Finland Oy:n palveluliiketoiminnan kasvu uusiin asiakassegmentteihin, sekä uusien palveluiden kehittyminen ovat tuoneet tarpeen keskittää toiminnot yhden markkinointinimen alle. Uudella PunosSystems -brändillä haluamme viestiä osaamistamme viihde-, viestintä– ja verkkoratkaisujen kokonaispalvelutuottajana. Toiminta jatkuu ennallaan ETD Finland Oy:n alla, eikä muutoksia operatiivisessa toiminnassa tapahdu.

 

 

 

 

 

 

Tiedote: /ecommerce/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Images/Punostiedotewebsivuille.pdf