ETD tarjoaa asiakkaalle teknistä tukea verkkojärjestelmien käyttöön ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen tuotteiden takuuaikana ja sen jälkeen.

Tekninen tuki palvelee puhelimitse ja sähköpostitse.

Järjestelmästä riippuen teemme verkon etävalvontaa sekä tilanteen näin vaatiessa vianmääritystä ja korjaustoimenpiteitä etäoperoinnin avulla.

Korjaus- ja huoltotoimenpiteitä suoritetaan tarvittaessa myös asiakkaan tiloissa.

  • Tekninen tuki
  • Ohjelmistojen ylläpito
  • Valvonta- ja hallintapalvelut
  • Varalaitepalvelu
  • Korjaus- ja huoltopalvelut
  • Palvelusopimus (SLA)

Lisätietoja järjestelmien tuki- ja ylläpitopalveluista antaa ETD:n myynti.