ETD järjestää verkkojen käyttäjille, ylläpitäjille ja asennuksia tekeville teknistä koulutusta. 

Järjestelmien sertifiointikoulutukset, ylläpitokoulutukset ja asennuskoulutukset suuntautuvat pääasiallisesti jälleenmyyjille, operaattoreille ja muille verkkoja rakentaville asiakkaille. Kursseilla perehdytetään operoijaa laitteisiin ja verkon päivittäiseen toimintaan.    

  • Asennuskoulutukset
  • Käyttöönottokoulutukset
  • Ylläpitokoulutukset
  • Sertifiointikoulutukset

Lisätietoja järjestelmien koulutuspalveluista antaa ETD:n myynti.